Taille de police : small-medium-big

Réalisations & Clients
Accompagnement de la révision et de l'expérimentation des curriculums de l'enseignement primaire, selon l'APC
Évaluation du programme de formation 2006
Renforcement de l'enseignement des Sciences au niveau du Secondaire en Mauritanie
Plus de réalisations

Eric SCHILLEMANS

Télécharger le CV complet

Eric Schillemans

Senior consultant didactiek, management en projectmanagement

Belangrijkste kwalificaties en opdrachten

Trainer en consulent in managementtechnieken    

 • 11-daags Trainingstraject "Managementtechnieken" voor Magistraten, Griffiers en Parketsecretarissen, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, 2010-2013,
  • Projectleider (240 deelnemers per jaar, twee talen, 10 managementsonderwerpen, 8 trainers)
  • Trainer voor magistraten, griffiers en parketsecretarissen, in beide talen
 • Trainingstraject met intervisie en e-coaching  "Leidinggevenden: onwikkel uw leiderschap", meerdere groepen (doorlopend) FOD-Binnenlandse Zaken, 2010-2011
 • 2-daagse Training Ingenieurs "Leiderschap", Belgische Technische Coöperatie, dec 2009
 • Consultancy van managementteam, "Uitwerken van een strategie voor het onthaal van uw medewerkers" , Heverlee, Donaldson Europe, feb 2010
 • Trainingstraject managementsvaardigheden ICT-personeel - functionele and technische analysten - (communicatie, leiderschap, onderhandelen, conflictbeheer, presentatietechnieken, klantgerichtheid en teamwork), NMBS-SNCB, sept 2008-maart 2009 (NL en FR)
 • Managementstechnieken - trainen van  magistraten van FOD Justitie - leidinggevenden en niet-leidinggevenden, zetel en parket, 11-daagse training in Managementstechnieken, FOD-Justitie, maart 2007-sept 2008
 • Coördinatie en conceptie opleiding - 5-daagse managementtraining  voor leidinggevende ambtenaren en 1-daagse training communicatietechnieken voor het personeel, Rekenhof, sept-jan 2007, Brussel (NL-FR)
 • Open aanbod 1-daagse training "Onthaal uw medewerkers", Cevora, sinds 2008
 • Evaluatie van het gebruik van de Project Cycle Management-methodologie bij de opzet van ontwikkelingsprojecten, BIS-MSI, april-juli 2006,

Trainer in het gebied van opleiding

 • 3-daagse training "interactieve trainingstechnieken", FORPOL, herfst 2012
 • Open trainingen: "Train de trainer", "Omgaan met moeilijk gedrag in opleidingen", "de Transfer van de Competenties verzorgen", voor Cevora in diverse locaties, meerdere keren per jaar sinds 2004
 • Open trainingen:"Terugkomdag Train de trainer", voor Cevora in diverse locaties, meerdere keren per jaar sinds 2004
 • Training en consultancy met betrekking tot het vademecum voor de redactie van opleidingsfiches, Federale Regering,  OFO-IFA,  Brussel, sept 2008 (NL-FR)
 • Training Presentatietechnieken "Spreken in publiek", 2 d, aan managers, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Van Marcke, jan-juni 2010 (NL)
 • Didactische begeleiding en opleiding  « Train the trainer » voor het project Q-besluitvorming, Stad Gent, jan-april 2010 (NL)
 • Diverse trainingen « Train de trainer » voor Cevora, in open aanbod - 8-tal per jaar, en 6-tal in company: bij N-Alloo, Robert Half, Dolmen, DDF, Van Marcke, IT-Global, Oxfam, Toshiba, Allotelecom, MAERSK, Katoennatie, IPC, Realdolmen ... (NL en FR)
 • Apprenez à gérer les participants difficiles, Cefora, open aanbod, training 1 dag , doorlopend 2007 - 2010 (FR)
 • Train de trainer, 3 dagen, Brussel, Actiris, dec 2009 (NL)
 • Open 1-daagse training "De transfer van de competenties bevorderen : van opleiding naar werkplek », doorlopend , Cevora, sinds 2008  (NL)
 • Presentatie van workshop "De transfer van de competenties bevorderen : van opleiding naar werkplek » op Cevora-evenement "Opleiding in evolutie", 2 oktober 2008, Elewijt, 50 personen, (NL)
 • Moeilijke deelnemers : hoe ermee omgaan, Cevora, open aanbod, training 1 dag , doorlopend 2007-2010 (NL)
 • Begeleiden brainstorming "Transfer van de competenties verzorgen", workshop 45 min. met 50 deelnemers binnen de Dag van de Competenties, Cevora, herfst 2010, Brussel
 • Formation de formateurs, 2-daagse training voor personeel van Dexia Invest, april 2007, Luxemburg (FR)
 • Training « Former et coacher sur le poste de travail » voor Möllnlycke, Medical Supplies, departement call-centers, in opdracht van CEVORA, 2005-2006.(FR)
 • Training : Training in train-the-trainer, on-the-job-training, interactive teaching methods  (2004-2008)
 • Train de Trainer, 2-daagse training, voor personeel van de Dienst Financiën, Stad Gent, 2007
 • Train de Trainer, 2-daagse training, voor personeel van de Brandweer Mechelen, Mechelen, 2009 (NL)
 • Train de trainer, 2-daagse training voor personeel Belgische Technische Coöperatie, mei 2007, Brussel, 2007 (NL)
 • Former et coacher sur le poste de travail, 2-daagse training voor filiaalgerantes, Promofashion, Deerlijk, Jan 2007 (FR)
 • Maak je eigen opleidingsplan, open aanbod Cevora, 2-daagse training voor vormingsverantwoordelijken, Elewijt, mei 2007 (NL)
 • Training « Interactieve leer- en werkvormen » voor de opleiders van diverse departementen van Belgacom, Brussel (2005) (FR).
 • Leiden van workshops « Train the trainer », « Vormen en coachen op de werkplaats » en consulting bij vormingsplan « Competentie-handboek » van de dienst Vorming en Loopbaanontwikkeling, Stad Gent, (2005)(NL).

Consulent in het gebied van opleiding

 • Consulting m.b.t. het verbeteren van het transferbeleid, Yamagata, via Cevora, sept 2012, Gent
 • Didactische begeleiding voor het project "Gent202" - coachen rond scenario infodag en verbetering van de set slides, Stad Gent, 2011, Departement Opleiding en Loopbaanbegeleiding, Gent
 • Didactische begeleiding voor het project "Q Besluitvorming" - scenario opstellen halve dag intro rond nieuwe software & voorbereiden van occasionele trainers, 2010-2011, Stad Gent, Departement Opleiding en Loopbaanbegeleiding, Gent
 • Didactische begeleiding trainingsmagager Stepstone, 1 dag, 7 oct 2010, Brussel
 • Didactische begeleiding van het project "Coachen en Ontwikkelhandboek", Stad Gent, feb-mei 2011, Departement Opleiding en Loopbaanbegeleiding, Gent
 • Begeleiding en training van het vademecum voor het opstellen van trainingsfiches, OFO-IFA, Opleidingsinstituut Federale Overheid, sept 2008 (NL-FR)
 • Didactische begeleiding van het project "Financiële training voor niet-financiële medewerkers", Departement Financiën, Stad Gent, 2006, (NL)
 • Begeleiding van didactische brainstorming van de trainers van DDF, Brussel, Maart-April 2008, (NL-FR)
 • Cursusdirecteur aan M.I.U.-Nederland: het structureren, organiseren en opvolgen van het interdisciplinaire curriculum, overzicht van het ontwikkelen van cursushandleidingen, vorming van de leraren, coaching van de 30 studenten, lesgeven, seminaries organiseren (1979)

Trainingen en consultancy in management en projectmanagement

Trainer in projectmanagement

 • 4-daags trainingstraject "Beheer uw projecten", Brussel, OFO-IFA, doorlopend, dec 2009 - 2012 (NL) - een 8-tal groepen per jaar (totaal 20-tal groepen per jaar per taalgroep).
 • Twee-daagse training Project Management in Work Flow Process, ITS- Directorate for Information Technology, Translation and Publishing, European Parliament, Jan 2009, Luxemburg (ENG)
 • Training van ICT-personeel van NMBS(SNCB) - functionele and technische analisten - in project management, sept 2008-maart 2009 (NL en FR)
 • Diverse trainingen « Projectcyclus Management » voor het Europees Sociaal Fonds, zwaartepunten 5 en 6 en Equal, herfst 2004
 • Diverse trainingen « Projectcyclus Management » voor het Europees Parlement, 2006-2010 (ENG)
 • Training Project Cycle Management, 3-daagse engelstalige training voor Palestijnse delegatie van vakbondsafgevaardigden, BIS v.z.w, , maart 2006, Gent (ENG)
 • Training « Projectcyclus Management », Joint Institute for Energy Research, 2006
 • Training « Projectcyclus Management » voor de VDAB, Dienst Innovatie, Europese Projecten, april 2008
 • Training « Projectcyclus Management » voor Cebob-DeLink (nu: Joblink), 2006
 • Training « Projectcyclus Management » voor de VDAB, Dienst Innovatie, Europese Projecten (2005).

Consulent in projectmanagement

 • Evaluating projects and project programs, training programs and educational awareness program, more specifically :
 • Evaluatie van het project "Boost Your Talent" -sensibiliseringsproject m.b.t. "de zin tot ondernemen", naar scholen van de Kanaalzone in Brussel toe, ABE en UNIZO, Leuven, lente 2012 - 5 dagen analyse en evaluatierapport
 • Evaluatie van het sensibiliseringsproject voor het verhogen van het bewustzijn van de Belgische bevolking m.b.t de eerlijke handel, op basis van het voorbeeld van de Guatemalteekse en Mexicaanse imkers, Luik, België, Miel Maya Honing, Maart-Sept 2009-2010 (NL en FR)
 • Evaluatie van de toestand van het Wetenschapsonderwijs in het Secundair Onderwijs van Mauritanië, nationaal niveau: ontwikkeling van evaluatie-methodologie en -instrumenten, toepassing van evaluatiemethodologie en - instrumenten, coördinatie van gegevensverzameling,  Nouakshott, Mauritania, BID, 1974 (FR)
 • Evaluatie van het gebruik van de PCM-methodologie voor projectontwikkeling, op basis van de documenten van de projecten in Zuid-Afrika, Aids sensibilisatie bij de vrachtwagenchauffeurs, en Mauritanië, emancipatie van de vrouwelijke bevolking voor vakbondsactiviteiten, BIS-MSI v.z.w./a.s.b.l., Gent, Belgium, april-juli 2006, (NL en FR)
 • Evaluatie van het onderwijsproject voor het verhogen van het bewustzijn van de Belgische bevolking m.b.t de eerlijke handel, op basis van het voorbeeld van de Guatemalteekse en Mexicaanse imkers, Luik, België, maart-sept 2006 (NL en FR)
 • Formuleren van projectplanning, doelpubliek en afstemming gewestactviteiten, voor het educatieve luik van de fair-trade ngo Miel Maya Honing, jan 2007, Leuven (NL en FR)
 • Evaluatie van de Dienst Vorming, Office for the Harmonisation of the Markets -Trademarks and Designs, Alicante, Spanje, jan 2007 - evaluatie m.b.t. relevantie, leerniveaus, transferen impact van het Training Programma van 2006, en coaching van het personeel van de afdeling m.b.t. het ontwerpen en uitvoeren van evaluaties, Spain, 2006-2007, (FR-ENG)
 • Consulent en lesgever voor M.E.R.U.: projecten opzetten en uitvoeren van het oprichten van nieuwe scholen in de Oekraïne en Indië, van het vinden van geschikte bouwterreinen tot het opzetten en begeleiden van het onderwijs, het organiseren van het dagelijks onderwijs- en leefproject van de studenten, en het coordineren van projecten vanuit de hoofdzetel in Nederland (1992-1998).

Didaktiek van de wetenschappen

 • Wetenschapelijk onderzoek in de didaktiek van de wiskunde, project F.K.F.O. Ministerieel Initiatief, «Wiskundige mentale handelingen » (5 jaar), bestaande uit het formuleren van mentale handelingen specifiek voor het wiskundige denken, met de bedoeling een onderricht op te zetten in het onderwijzen van deze mentale handelingen als vaardigheden (1981-1987).
 • Assistent aan het Departement Didaktiek en Kritiek van de Universitaire Instelling Antwerpen : organiseren en evalueren van de stages van de toekomstige leraren wiskunde in het hoger secundair onderwijs, het begeleiden van praktische oefeningen in de cursussen van de lerarenopleiding, het doceren van cursussen (1980-1986).
 • Directeur van het  6de Internationaal Congres van de  Psychologie van het Wiskunde Onderwijs te Antwerpen, en co-editor van de Proceedings. Co-auteur van verschillende artikels over mentale wiskundige handelingen in meerdere edities van de proceedings van dit congres (Grenoble et Rehovot). Stage van een maand aan het Weizman Institute of Science, Rehovot, Israel, voor uitwisseling van onderzoeksresultaten in de didaktiek van de wiskunde (1981-1982).
 • Assistent-professor aan de universiteit M.I.U., Iowa, V.S.: het doceren van wiskunde- cursussen in het 1-ste en 2-de jaar, het opstellen van nieuwe cursussen in het interdisciplinaire curriculum, het schrijven van cursushandleidingen (1978).

Publicaties

 • Co-auteur van het rapport van het onderzoek «Wiskundige mentale handelingen», gevoerd in het kader van het F.K.F.O.-project Ministerieel Initiatief, onder leiding van Prof. A. Vermandel (1987)
 • Editeur van de Proceedings van de 6de Conference on the  Psychology of Mathematics Education (1982)
 • Co-auteur van enkele artikels over « wiskundige mentale handelingen » in verschillende Proceedings van the Conference on the  Psychology of Mathematics Education. (1982-1985)

Onderwijs

 • Licentiaat in de Wetenschappen, Groep Wiskunde, Universitaire Instelling Antwerpen, 1976
 • Aggregatie voor het Hoger Secundair Onderwijs,1976

Talen

Nederlands : moedertaal ; Engels : uitstekend ; Frans : zeer goed ; Duits : goed

Eric verzorg ook regelmatig trainingen in het Frans en het Engels.

Nationaliteit

Belg
BIEF